Nätverket Svensk Byggnäring: 625 nya jobb till Gotland – om regeringen ökar bygginvesteringarna

- Vi erbjuder regeringen 100.000 nya jobb. Den motprestation vi vill ha är att bygginvesteringarna i Sverige ökar till samma nivå som EU-genomsnittet, det vill säga kring 10,5 procent av BNP.

- Enligt våra beräkningar skulle det här innebära 625 nya jobb till Gotland.

Det säger Lars Jagrén, chefekonom på Sveriges Byggindustrier, en av organisationerna i Nätverket Svensk Byggnäring som består av 15 bransch- och arbetsgivarorganisationer inom byggsektorn.

Marianne Samuelsson, landshövding på Gotland, kommenterar:

- Det här vore jättepositivt för länet och näringslivet på Gotland. Vi måste skapa fler bostäder som innebär fler fastboende på ön, vilket skulle ge oss en positiv befolkningsutveckling.


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571
Lars Jagrén, chefekonom Sveriges Byggindustrier, 0708-335868