Nätverket Svensk Byggnäring: Energieffektiva hus som standard – bra förslag, Peter Eriksson!

Miljöpartiets Peter Eriksson gillar inte hushållsnära tjänster. Han vill inte heller se ett återinförande av rot-avdraget. Skattesubventioner är dåligt! Däremot gillar Miljöpartiets språkrör en satsning på energieffektiva hus. Det framkom med all önskvärd tydlighet vid hans tal i Almedalen.

- Vi måste satsa på renoveringar av miljonprogrammets byggen. När vi bygger nytt ska vi satsa på lågenergihus, alltså resurseffektiva hus. Vi måste se till att vi sparar minst 50 procent av energiåtgången.

Per Sjöhult, vd Glasbranschföreningen, kommenterar:

- Naturligtvis är det tråkigt för de femton bransch- och arbetsgivarorganisationerna inom Nätverket Svensk Byggnäring att politikerna är emot rot-avdraget. Vi inom byggnäringen vet ju att ett sådant avdrag är mycket bra för att motverka svartjobb och skapa vita jobb.

- Däremot är jag precis som Peter Eriksson övertygad om att vi måste bygga effektivt för att kunna spara energi.

Dessa frågor diskuteras vid ett seminarium i Almedalen som arrangeras av Nätverket Svensk Byggnäring idag torsdag den 12 juli. Plats: Wisby Strand. Tid: 13.00-15.00. Bland debattörerna finns miljöpartiets språkrör Peter Eriksson, venskt Näringslivs chefekonom Stefan Fölster och Hyresgästföreningens Barbro Engman.

För ytterligare information, se www.byggbranschenisamverkan.se, eller kontakta:


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571