Nätverket SvenskByggnäring delar Mona Sahlins engagemang för yngres boende

Nätverket Svensk Byggnäring tycker att det är väldigt positivt att Mona Sahlin i sitt tal i Almedalen idag tog upp problemet för yngre att hitta sin första bostad. Redan idag finns det stora problem och det kommer att bli värre framöver.

- Vi har vid ett flertal tillfällen påkallat uppmärksamhet från både myndigheter och politiker gällande att antalet yngre på bostadsmarknaden kommer att öka markant inom några år.

- Byggbranschen kommer att behöva öka sin kapacitet framöver för att kunna möta efterfrågan från det stora antalet yngre bostadskonsumenter som snart gör intåg på bostadsmarknaden. Det kommer att behövas mycket hjälp från landets kommuner, regeringen och myndigheter för att kunna öka byggandet.

Det säger Leif G Gustafsson, vd i Trä- och Möbelindustriförbundet, och representant för Nätverket Svensk Byggnäring som består av 15 bransch- och arbetsgivarorganisationer.

Det kommer att bli fler yngre bostadskonsumenter framöver eftersom det mellan åren 1988 till 1995 föddes upp till 120 000 barn per år i jämförelse med ålderskullar på 90 000 barn mellan åren 1980 och 1987. Förra gången en sådan stor ålderskull gjorde intåg på bostadsmarknaden skapades miljonprogrammet utanför våra större städer.

- Landets kommuner måste noga analysera vad dessa stora ålderskullar kommer att få för innebörd denna gång. Byggbranschen hjälper gärna till med detta, fortsätter Leif G Gustafsson.

Investeringarna i byggbranschen behöver komma upp på samma nivå som resten av Europa för att klara av denna utmaning. I Europa investeras i genomsnitt 10 procent per capita inom byggsektorn mot 7 procent i Sverige.


Vill du veta mer?
Leif G Gustafsson, Vd Trä- och Möbelindustriförbundet, 0704-927320