Nu är det fritt fram för ID06!

2007-09-10

Tack vare ID06 - Obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen -  med föranmälan, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning, försvåras för obehöriga att vistas på byggarbetsplatsen.

Syftet med ID06 är framför allt att lägga hinder i vägen för svartarbete och ekonomisk brottslighet samt att stärka den sunda konkurrensen. 

ID06 innebär i korthet att 

  • uppdragstagaren (underentreprenör/leverantör) är skyldig att i förväg skriftligen anmäla till uppdragsgivaren (general-/totalentreprenör) namn och personnummer på dem som har rätt att vara på byggarbetsplatsen,
  • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att kunna visa giltig legitimation,
  • alla på byggarbetsplatsen är skyldiga att bära synlig namnbricka e.dyl,
  • uppdragsgivaren är skyldig att dagligen föra närvaroförteckning (personalliggare) över alla som vistas på byggarbetsplatsen. Den dagliga närvaroförteckningen ska sparas i två år och hållas tillgänglig för eventuell granskning av Skatteverket,
  • uppdragsgivaren har rätt att avvisa personer som inte föranmälts eller saknar legitimation,
  • uppdragsgivaren har rätt att kräva ett vite på 500 kr per person och dag i det fall anställd hos uppdragstagare inte kan legitimera sig,
  • uppdragstagaren är skyldig att åberopa ID06 i avtal med eventuell underentreprenör.

Mer information om ID06 och hur du beställer finns på www.id06.se!