Regeringen och Skatteverket skärper tonen mot svartjobben i byggbranschen

2007-12-19

Regeringen presenterade igår ett paket med åtgärder mot skatte- och bidragsfusk. Bland förslagen framhölls möjligheten till oannonserade kontrollbesök inom bygg-, tvätteri- och taxibranschen och att ett utvidgat system med personalliggare inom bygg- och tvätteribranschen ska undersökas.

– Vi är väldigt nöjda med regeringens åtgärdsförslag, säger Björn Wellhagen, projektledare för byggbranschens ”Krafttag mot svartarbete”. Oanmälda besök på arbetsplatsen och specificerade skatteinbetalningar på individnivå underlättar saneringen inom byggbranschen och ökar effektiviteten med ID06, branschens gemensamma vapen mot svartarbete och ekonomisk brottslighet. Än gladare hade vi varit om också en tidplan presenterats.