Regeringen och Skatteverket skärper tonen mot svartjobben i byggbranschen

Regeringen presenterade igår ett paket med åtgärder mot skatte- och bidragsfusk. Bland förslagen framhölls möjligheten till oannonserade kontrollbesök inom bygg-, tvätteri- och taxibranschen och att ett utvidgat system med personalliggare inom bygg- och tvätteribranschen ska undersökas.

– Vi är väldigt nöjda med regeringens åtgärdsförslag, säger Björn Wellhagen, projektledare för byggbranschens ”Krafttag mot svartarbete”. Oanmälda besök på arbetsplatsen och specificerade skatteinbetalningar på individnivå underlättar saneringen inom byggbranschen och ökar effektiviteten med ID06, branschens gemensamma vapen mot svartarbete och ekonomisk brottslighet. Än gladare hade vi varit om också en tidplan presenterats.

Bakgrunden till regeringens initiativ är bland annat en hemställan från Skatteverket med anledning av de positiva erfarenheter som uppkommit genom införandet av personalliggare för restauranger och frisörer. I hemställan påpekas särskilt byggbranschens starka önskemål om möjlighet för Skatteverket att genomföra oanmälda besök på byggarbetsplatserna.

– ID06, som redan nu börjar tas i bruk inom branschen, innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning i en form av personalliggare. ID06 gynnas när Skatteverket får möjlighet att ta del av närvaroförteckningen vid oanmälda besök. Det kommer att ha en preventiv såväl som en kontrollerande effekt på oseriösa aktörer, fortsätter Björn Wellhagen.

I regeringens åtgärdspaket nämns också att Skatteverket ska se över möjligheterna till lönecentral på Internet (Skatta.se) som skulle kunna överta en del av företagens lönehantering och hantera månadsvisa uppgifter om vilka anställda som finns i varje företag.

– Här, vid en koppling till Skatta.se, ser vi dock en risk för en fördröjning med förslaget om specificerad skatteinbetalning på individnivå. Skatta.se behöver mer beredningstid och det vore olyckligt om den relativt enkla förändringen, som specificerad skatteinbetalning på individnivå innebär, inte kan koordineras med möjligheten att göra oannonserade besök. Vi i branschen är otåliga och vill ha förändringar till stånd så snart som möjligt för att stärka ID06. Vi ser dagligen de avarter som osund konkurrens och otrygga anställningsförhållanden vid svartarbete medför, avslutar Björn Wellhagen.

”Krafttag mot svartarbete” är ett åtgärdsprogram som arbetats fram av Byggbranschen i samverkan för att motverka svartarbete och ekonomisk brottslighet, www.byggbranschenisamverkan.se.

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65 eller 08-698 58 65.