Satsa på seriöst företagande i Sverige – stor enighet mot svartjobben

2007-11-22

Tillsammans med sex andra arbetsgivarorganisationer och Skatteverket bjöd Sveriges Byggindustrier (BI) in till en temaeftermiddag med rubriken ”Satsa på seriöst företagande i Sverige!”. Ca 300 personer hade hörsammat vår inbjudan.

Inledningsvis gav Ulf Hornegård, Skatteverket, en bild av det skattefel på 130 miljarder kronor som verket räknat fram. Därefter berättade tre olika företagare om den osunda konkurrens som finns i deras värld.

Jens Hoffman, Dipart Entreprenad, redogjorde på ett målande sätt för hur hans företag påverkas av svartarbete. Under nästa programpunkt berättade BI:s vd Bo Antoni om åtgärdsprogrammet ”Krafttag mot svartarbete” och införandet av ID- och närvaroredovisningssystemet ID06 som drivs av Byggbranschen i samverkan

I programmet, som leddes av moderatorn Pernilla Ström, deltog även representanter från Almega Bemanningsföretagen, Sveriges Åkeriföretag, Svenska Taxiförbundet, Sveriges Hotell- och Restaurangföretagare, Almega Serviceentreprenörerna och Sveriges Möbeltransportörers Förbund. En samstämmighet i vad som behövde göras framkom under presentationerna och i den avslutande paneldebatten.

– Låt Skatteverket få genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och införa skatteinbetalningar på individnivå, var budskapet från samtliga branschföreträdare med Ulf Adelsohn (ordf. Hotell och Restaurang) i spetsen. Lennart Hedqvist (m), ordförande i riksdagens Skatteutskott, och hans utskottskollega Raimo Pärssinen (s) var överens om förslagens förträfflighet och såg en stor fördel i att det finns en så stor uppslutning bakom förslagen.

– Idag borde hela Skatteutskottet - ja hela regeringen - ha varit här och lyssnat, avslutade Lennart Hedqvist.

Ulf Adelsohn, Lennart Hedqvist och Raimo Pärssinen, Jens Hoffman.