SEKO: Svartarbete hör inte hemma på en schysst arbetsmarknad

I Almedalen idag presenterade Byggbranschen i samverkan tillsammans med Brottsförebygganderådet (Brå) ett forskningsprojekt om den organiserade handeln med svart arbetskraft inom byggsektorn.

Brå lägger i rapporten fram ett tjugotal olika brottsförebyggande och brottsbekämpande åtgärder. I åtgärdsfloran finns till exempel ett förslag att ge Skatteverket rätt att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök och att specificera månatliga skatteinbetalningar på individnivå.

Janne Rudén, ordförande i SEKO med 153.000 medlemmar, en av organisationerna inom Byggbranschen i samverkan:

Hur påverkar Brå-rapportens slutsatser och förslag din bransch?

- Generellt inom entreprenadbranschen har det under många år funnits mindre nogräknade företagare som utnyttjat arbetskraft på ett i mitt tycke otillbörligt sätt. Min egen erfarenhet kommer från kraftindustrin och de stora revisionsarbeten som årligen återkommer där. Samma är förhållandet inom processindustrin. När projekten blir stora och entreprenadkedjorna långa så släpar ankarkättingen i bottensedimentet. De här verksamhetsidkarna är en belastning inte bara för branschen genom osund konkurrens, de är också en belastning för samhället eftersom de inte gör rätt för sig. Mot denna bakgrund är Brå-rapporten ett mycket bra verktyg för att få igång en seriös diskussion, inte bara inom branschen, utan också i samhället i stort, svartarbete hör inte hemma på en schysst arbetsmarknad.

Rapporten i sin helhet hittar du på www.byggbranschenisamverkan.se.


Vill du veta mer?
Kontakta gärna Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
Svensk Byggnäring, 0733-467571