Seminarium med Nätverket Svensk Byggnäring: "Byggbranschen är den nya miljörörelsen"

- Drivkraften för ett hållbart byggande måste vara lönsamhet och ett tryck från beställaren som gör att det kostar att skita ner, sa Peter Eriksson, Miljöpartiet, vid en debatt idag i Almedalen.

Hela byggnäringen samlades på seminariet "Hållbar tillväxt ger 100.000 nya jobb" för att diskutera hur energianvändningen i byggsektorn ska kunna minskas och hur samhällsbyggandet kan lösa miljöproblemen för ett bättre boende.

Med i debatten var även Sofia Arkelsten från Miljö- och jordbruksutskottet (m). Hon menar att konsumenten är den aktör som genom sina aktiva val av miljövänliga och energieffektiva produkter kan förändra utbudet på marknaden.

- Forskning och utveckling inom det här området är starkt eftersatt. Näringslivet och forskningen måste arbeta mera tillsammans. Men i princip skulle man ju kunna säga att byggbranschen är den nya miljörörelsen med tanke på hela byggsektorns gemensamma engagemang för hållbar tillväxt, sa Sofia Arkelsten.

Debatten om energieffektivisering är viktig och Roine Kristianson, Nätverket Svensk Byggnäring, menade att det är först den senaste tiden som frågan lyfts fram.

- Potentialen för energieffektivisering är stor i en sektor som förbrukar 40 procent av landets energi. Installationsbranschen har mycket att ge där. Man kan spara hela 25 procent av energianvändningen bara genom att installera rätt ventilationsutrustning i byggnaden. Tyvärr är byggforskningen väldigt eftersatt de senaste 15 åren, så idag har vi inte lösningar på hur vi ska installera exempelvis styr- och reglerutrustningar i miljonprogramsområdena.

- Det måste vara ett större tryck från kunden; "om ni inte är miljöcertifierade så vill inte vi hyra", sa Håkan Bryngelson, Vasakronan.

- Jag har varit tvungen att övertyga Alingsås kommun att ställa miljökrav i upphandlingarna, men det tog en väldig tid att få igenom det, sa Ing-Marie Odengren, Alingsåshem.

- Byggsektorn genererar 100.000 nya jobb under förutsättning att politikerna ser till att Sverige hamnar på europanivå gällande BNP. Byggmarknaden i Sverige motsvarar ca 8 procent jämfört med Europas drygt 10 procent, poängterade Bo Antoni.


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571