SSU och MUF överens – öka bygginvesteringarna!

Vi behöver öka investeringarna i byggsektorn. Jytte Guteland, SSU, och Niklas Wykman, MUF, är rörande eniga om behovet av fler riktiga arbeten.

Det framkom vid en debatt i Almedalen, "Hur löser vi ungdomsarbetslösheten på bästa sätt?"

Vägen dit är däremot olika. Guteland vill ha investeringsstöd och subventioner för att öka investeringana i byggsektorn. Wykman å sin sida vill ta bort subventionerna.

- Det är glädjande att båda ungdomsförbunden inser att det krävs högre investeringar i byggsektorn för att skapa fler jobb, säger Björn Wellhagen, Nätverket Svensk Byggnäring.

- Investeringarna i byggsektorn i Sverige är idag knappt åtta procent. Den genomsnittliga nivån inom EU är drygt tio procent. Om Sverige skulle höja investeringsnivån till EU:s genomsnitt så skulle 100.000 nya jobb skapas i byggsektorn.


Vill du veta mer?
Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Nätverket Svensk Byggnäring och Byggbranschen i
samverkan, 0733-467571