Svartjobben i byggbranschen är en myndighetsfråga

- Många anställda i byggbranschen kan liknas vid zebror. De jobbar 50 procent vitt och 50 procent svart, sa Leif GW Persson, professor, på ett seminarium i Almedalen anordnat av Byggbranschen i samverkan, "Fixaren styr handel med svartarbete".

- De seriösa småföretagarna har svårt att verka på en marknad där man tvingas konkurrera med hel- eller halvsvarta företag, och det ska vi göra något åt nu, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier och representant för Byggbranschen i samverkan.

Vid seminariet presenterades en rapport om den organiserade ekonomiska brottsligheten inom byggsektorn. Byggbranschen i samverkan (fackförbund och arbetsgivare) har tillsammans med Ekobrottsmyndigheten uppdragit åt Brottsförebyggande rådet (Brå) att kartlägga svartjobben.

- Det är unikt att branschen – både arbetsgivarorganisationer och fackförbund – har kunnat genomföra den här kartläggningen, något sådant har tidigare inte skett, säger Henrik Lantz Hedström, en av utredarna på Brå.

Rapporten bekräftar att det organiserade svartarbetet inom byggbranschen är ett utbrett problem. Bland de åtgärder som utredarna presenterar för att komma åt svartarbetet ingår bland annat att man bör underlätta för Skatteverket att göra oanmälda besök på byggarbetsplatser.

Jens Hoffman, vd för Dipart Entreprenad AB, menar också att ett helhetsgrepp är nödvändigt.

- Man ska ha klart för sig att småföretagarna inte kan ta de här matcherna. Det här är en myndighetsfråga, säger Jens Hoffman.

Alla i branschen är överens om att en ökad kontrollfunktion behövs, och man har redan fått ett okej från Datainspektionen att använda id- och redovisningssystemet ID06 på byggarbetsplatser.

- Våra medlemmar blir ofta utpekade som fifflare, och det måste förändras. Genom ID06 och kontroller på byggarbetsplatser kan man lättare synliggöra de vita företagen och komma åt de svarta, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

Lars Osihn från Skatteverket håller med om att det behövs kontroller.

- Vi som myndighet måste jobba hårt med detta, annars kommer vi aldrig tillrätta med problemet, säger han.


Vill du veta mer?
Kontakta Peter Olofsson, presschef i Almedalen för Byggbranschen i samverkan och Nätverket
Svensk Byggnäring, 0733-467571