Tänk om, regeringen!

90 procent av hushållen skulle hellre köpa vita hantverksarbeten om de fick göra skatteavdrag för en del av kostnaden. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av, anser Sveriges Byggindustrier (BI).

Regeringen har inga planer på att återinföra ROT-avdraget, säger både statsministern och finansministern. Det sade deras företrädare också. Som skäl anger Fredrik Reinfeldt att han inte vill elda på konjunkturen i byggsektorn.

– Vi förstår oron för att inflationen ska påverkas. Men problemet som ska hanteras med hjälp av ROT-avdrag är privatpersoners köp av svarta tjänster. Regeringen fortsätter att resonera fel när de ser avdraget som en sysselsättningsåtgärd. Ett permanent ROT-avdrag är en åtgärd för att motverka svartarbete, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI).

En undersökning från Industrifakta visar att merparten av hushållen föredrar vita hantverksarbeten. Vidare framkommer att de tre ROT-avdrag som funnits sedan 1993 har inneburit att ungefär 2 miljarder kronor per år har förts över från den svarta sektorn till den vita.

– Av den summan utgör cirka 850 miljoner kronor ökade intäkter för staten i form av olika skatter (moms och arbetsgivaravgifter). Om staten fick en sådan intäktsökning kan den välja att använda pengarna till olika offentliga utgifter. För 850 miljoner kronor kan staten få exempelvis 2.100 nya lärartjänster, 9.500 höftledsoperationer, 2.800 heltidstjänster inom hemtjänsten, förbättring av 21 mil väg, ombyggnad av 123.000 kvadratmeter skollokaler (2.000 klassrum) eller 9.000 platser inom förskoleverksamheten, konstaterar Björn Wellhagen.

I en annan undersökning gjord av samma företag framkommer också att statens intäkter i samband med tidigare ROT-avdrag, i form av moms på arbete och material samt arbetsgivaravgifter, var 3,5 gånger större än kostnaden för beviljad skattereduktion.

– Det finns flera skäl att bekämpa svartarbete. För byggbranschen är sunda marknadsvillkor ett övergripande mål och svartarbeten snedvrider konkurrensen till nackdel för seriösa företag. För staten innebär svartarbete undanhållande av skatter. För hushållen innebär vita arbeten att de kommer i ett säkrare avtalsförhållande. Hantverkarna får i sin tur ordnade anställningsförhållanden och kommer i åtnjutande av och bidrar till välfärdssystemet. Ett höjt och permanent ROT-avdrag är en lösning som alla inblandade gynnas av. Så tänk om, regeringen, uppmanar Björn Wellhagen.

Läs rapporterna på www.byggbranschenisamverkan.se, 

För kompletterande information, kontakta Björn Wellhagen,
telefon 08-698 58 65 eller 0708-99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org.