Träindustriföretag efterlyser samverkan för fler praktikplatser

Trä- och möbelindustrin kommer de närmaste tre åren att behöva rekrytera närmare 8.000 personer. Industrin och politiker behöver samverka för att kunna erbjuda ungdomar en modern utbildning anpassad till industrins krav, därigenom säkerställs rätt kompetens till industrin. Detta blev slutsatsen av ett samtal mellan TMF:s (Trä- och Möbelindustriförbundet) medlemmar på Gotland, riksdagsledamöter och kommunalråd, organiserat av TMF under Almedalsveckan i Visby.

Riksdagsledamöter, kommunalråd och medlemsföretag i TMF träffades i Nimbus Boats fabrikslokaler i Visby under Almedalsveckan för att diskutera trä- och möbelindustrins förutsättningar.

– De närmaste tre åren kommer det att behöva rekryteras 8.000 personer till trä- och möbelindustrin. Den tekniska utvecklingen ställer idag helt andra kompetenskrav än tidigare på den personal som industrin efterfrågar. Därför är det oerhört viktigt att företag inom industrin samverkar om att organisera praktikplatser, menar Leif G Gustafsson, vd TMF.

– Det är viktigt att kommuner och träindustrin samarbetar om att skapa fler praktikplatser. Här är det också viktigt för träindustrin att visa för ungdomar att det är en attraktiv bransch, tillägger Ewa Thalén Finné, moderaternas talesperson i bostadsfrågor och riksdagsledamot.

– Det behövs mer samverkan inom träindustrin för att antalet gotländska träföretag ska öka och därför är det viktigt att de kan ha gemensamma aktiviteter som idag. Vi måste bli duktigare på att förädla träråvaran i Sverige, anser Lars Thomsson, kommunalråd (c) Gotland och ordförande i byggnadsnämnden.

Läs mer om TMF på www.tmf.se eller www.byggbranschenisamverkan.se


Vill du veta mer?
Leif G Gustafsson, vd i Trä- och Möbelindustriförbundet (TMF), 0704-927320
Susanne Rudenstam, informationschef TMF, 0702-143772