Äntligen!

Nu ökar möjligheterna att motverka svartarbete i hushållssektorn, konstaterar Byggbranschen i samverkan, när regeringen vill införa ett permanent ROT-avdrag.

– Tidigare erfarenheter av ROT-avdrag har gett goda resultat för branschen. Konkurrensen från oseriösa aktörer har minskat och för statens del har det inneburit att svarta tjänster till ett värde av 2 miljarder årligen har blivit vita, vilket i sin tur genererat ca 850 miljoner i ökade skatteintäkter. För medarbetarna har ett ROT-avdrag inneburit säkrare arbeten och anställningsförhållanden. Nu när avdraget permanentas kommer det att ge goda effekter på både kort och lång sikt, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, 0708 99 58 65.