Bred politisk enighet kring åtgärder mot svartarbete

2008-07-10

Att ge Skatteverket möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök och införa individuell skattedeklaration är nödvändiga åtgärder för att motverka svartarbete.

Det ansåg en enig panel vid seminariet ”Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete – vad gör regeringen?” arrangerat av Byggbranschen i samverkan. I panelen fanns Fredrik Schulte (m), Lars Johansson (s), Cecilia Wigström (fp), Jörgen Johansson (c), Marie Engström (v) och Lennart Sacredeus (kd).

Debatten tog bland avstamp i några nya rapporter om individuell skattedeklaration samt politikers inställning till svartarbete.

Rapporterna hittar du här.

Vill du veta mer? Kontakta gärna:
Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865

Pressmeddelande (pdf)