Byggbranschen får stöd av Thomas Östros

Byggbranschens förslag om att införa individuell skattedeklaration (iSKD) stöds av Socialdemokraterna. iSKD innebär att de skatter som inbetalas av arbetsgivaren kopplas till de enskilda medarbetare som inbetalningen avser.

I en debattartikel föreslår socialdemokraterna Thomas Östros och Lars Johansson att iSKD införs för att motverka svartarbete.

– Det är mycket tillfredsställande med ett så tydligt ställningstagande. Flera enskilda riksdagsledamöter har tidigare motionerat i frågan och skatteutskottet har uttryckt sig positivt till iSKD. Nu ställer sig för första gången ett helt parti bakom vårt förslag, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

– Det behövs dock fler åtgärder för att motverka svartarbete i vår bransch. Vi hade jublat om Östros och Johansson också föreslagit att Skatteverket skulle få möjlighet att göra oanmälda arbetsplatsbesök på byggarbetsplatserna. Dessa två åtgärder skulle ytterligare stärka branschens eget initiativ mot svartarbete – ID06 – som innebär obligatorisk id- och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare kommentarer, ta gärna kontakt med Björn Wellhagen, tfn 08-698 58 65 eller
0708-99 58 65.