Byggbranschen i samverkan väntar otåligt: Individuell skattedeklaration ett måste för att bekämpa svartarbete – när införs lagstiftning?

Individuell skattedeklaration (iSKD) finns i många länder men inte i Sverige. Byggbranschen väntar otåligt på en ändring eftersom iSKD skulle göra det lättare att bekämpa svartarbete.

iSKD finns idag i Danmark, Holland och Estland. iSKD innebär att företag redovisar skatter och avgifter kopplat till den individ det berör. Oseriösa aktörer får svårare att redovisa felaktiga summor. Skatteverkets kontroller underlättas och de anställda kan se om pensionsinbetalning skett.

– Skatteverket tycker i likhet med Byggbranschen i samverkan att en individuell skattedeklaration bör införas. Tillsammans med andra åtgärder, som t.ex. byggbranschens ID06, kommer en individuell skattedeklaration att gynna de seriösa företagen inom byggbranschen och bidra till att skapa konkurrens på lika villkor, säger Lars Osihn på Skatteverket.

Idag presenterade Skatteverket och Byggbranschen i samverkan en jämförande rapport kring förekomsten av iSKD. Rapporten visar att iSKD är vanligt förekommande i länder i vår omedelbara närhet. I Danmark infördes iSKD vid senaste årsskiftet. I Estland har det funnits sedan 1999. I Holland är den skatt som företagen betalar in individualiserad. I såväl Norge som i Finland förs diskussioner om att införa individuell skattedeklaration. Även i USA finns ett system där företag redovisar skattesumman och antalet anställda. Rapporten bifogas.

– Byggbranschen inför nu ID06 som innebär legitimationsplikt och närvaroredovisning för alla som vistas på en byggarbetsplats. ID06 är ett viktigt steg för att motverka svartarbete, men det räcker inte utan måste kompletteras med iSKD och möjlighet för Skatteverket att göra oanmälda arbetsplatsbesök, säger Hans Tilly, förbundsordförande i Byggnads.

– Staten har här en möjlighet att med några enkla åtgärder skapa förutsättningar för att försvåra för oseriösa aktörer att agera inom byggbranschen. Det skulle bidra väsentligt till att öka andelen vita arbeten i vår bransch och göra det lättare att konkurrera på lika villkor, hävdar Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier.

För ytterligare information, kontakta:
Lars Osihn, Skatteverket, 08-864 80 03
Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709-25 58 36
Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 070-552 67 40