Byggbranschen positiv till regeringens förslag

2008-09-22
Regeringen föreslår i budgetpropositionen att Skatteverket inom ramen för skatta.se ska utveckla ett system för månatlig individualiserad skattedeklaration (iSKD). Regeringen avsätter 25 miljoner kronor för skatta.se. Byggbranschen i samverkan förutsätter att dessa pengar kommer att användas till att införa iSKD.

- Det är mycket glädjande att regeringen prioriterar kampen mot svartarbete genom att införa iSKD. Byggbranschen i samverkan har infört ID06, obligatorisk legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna, och iSKD är ett sätt för staten att hjälpa oss vässa ID06-vapnet mot oseriösa aktörer, säger Hans Tilly, ordförande i Byggnads.

Skatteverkets förslag som lämnades i somras innebär att arbetsgivare varje månad ska lämna uppgift om lön samt inbetalda skatter och avgifter för arbetstagare. Månadsuppgifterna lämnas i elektronisk form. Detta leder till att det årliga lämnandet av kontrolluppgifter försvinner samt att arbetstagaren får möjlighet att se vilka avgifter som betalts in för hans eller hennes framtida pension. Skatteverket behöver nu mellan 18 och 24 månader för att utveckla sina administrativa och tekniska system för iSKD.

- Byggbranschen i samverkan, arbetsgivare och fack gemensamt, har ytterligare ett önskemål för att förstärka ID06. Låt Skatteverket få möjlighet att göra oannonserade arbetsplatsbesök för att granska närvaroredovisningarna som skapas med ID06. Tillsammans utgör dessa tre åtgärder en stark barriär mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen, avslutar Hans Tilly.


För ytterligare information, kontakta gärna
Dan Lundqvist Dahlin, pressekreterare på Byggnads, tfn 070-591 00 12

Pressmeddelande (pdf)