Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete ─ men vad gör regeringen…?

Det blir allt svårare att driva företag i byggbranschen. Kriminaliteten ökar.

En undersökning visar att 96% av landets politiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem. Men var finns det politiska engagemanget?

Byggbranschen i samverkan funderar över om våra politiker verkligen insett hur stort problemet med svartjobb är? För om man inser hur stort problemet är, och anser att det är ett samhällsproblem – varför händer då inget?

Välkommen till ett seminarium där representanter för byggbranschen, politiker och Stig-Björn Ljunggren diskuterar. Vad gör regeringen?

Seminarium: Byggbranschen tar krafttag mot svartarbete - vad gör regeringen?
Tid: Onsdagen den 9 juli, kl 13.00-15.00
Plats: Wisby Strand Congress
Deltagare: Fredrik Schulte (m), Lars Johansson (s), Lennart Sacredeus (kd), Cecilia Wigström
(fp), Marie Engström (v), Jörgen Johansson (c), Mats Williamson (Skanska), Stig-Björn
Ljunggren.
Moderator: Åsa Söderström Jerring
Arrangör: Byggbranschen i samverkan

Rapporten finns att ladda ned på följande länk:
www.byggbranschenisamverkan.se/Nyhetsarkiv.asp?ArticleID=139&

Vill du veta mer, kontakta gärna:
Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-467571

www.byggbranschenisamverkan.se