Gör det omöjligt att svartarbeta!

2008-07-10

De oseriösa inslagen i byggbranschen ökar. Mindre nogräknade företag konkurrerar ut dem som är hederliga. Situationen är allvarlig, och det behövs snabba, politiska åtgärder.

- Det är för enkelt att manipulera systemet. Våra seriösa medlemsföretag har det oerhört svårt i konkurrensen med de ohederliga företagen. Jag längtar efter politiker som liksom vi tar krafttag mot svartarbete, säger Bo Antoni, vd för Sveriges Byggindustrier.

En färsk undersökning visar att 96 procent av landets politiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem.

- Byggbranschen har under många år försökt få politiker att förstå hur stort problemet är. Politikerna säger att de stödjer oss, men vad väntar de på? konstaterar Hans Tilly, förbundsordförande för Byggnads.

Ett vanligt upplägg bland de oseriösa företagen i branschen är att inte betala in korrekta sociala avgifter för alla sina anställda. Man kanske betalar avgifter för 12 personer och därmed har man en vacker fasad utåt, medan man i själva verket har 34 anställda. Detta är möjligt eftersom de sociala avgifterna betalas in klumpvis en gång i månaden, men avgifterna redovisas bara per individ en gång per år.

De här skattebrotten kan försvåras väsentligt. Genom att införa individuell skattedeklaration blir det enklare för Skatteverket att upptäcka oriktiga uppgifter. Systemet finns redan i flera länder, bland annat Danmark, Holland, Ungern och USA.

Rapporter:


Vill du veta mer? Kontakta gärna
Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-995865
Peter Olofsson, pressansvarig, 0733-467571

Pressmeddelande (pdf)