Individuell skattedeklaration – ett måste för att bekämpa svartarbete – när införs lagstiftning?

2008-04-01

Tisdag 1 april presenterade Skatteverket och Byggbranschen i samverkan en jämförande rapport kring förekomsten av iSKD, Individuella skattedeklarationer. Rapporten visar att iSKD är vanligt förekommande i länder i vår omedelbara närhet.
Pressmeddelande / Rapport