Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi: ”Det är viktigt att kalla saker vid dess rätta namn”

- Det är förklenande att kalla brott för fusk. Det menade Jerzy Sarnecki, professor i allmän kriminologi vid Stockholms universitet, vid ett seminarium på Nordbygg anordnat av Byggbranschen i samverkan.

Professor Sarnecki poängterade att det är en vital fråga för byggnäringen - och hela samhället - att ändra attityden till svartarbete. De flesta människor vill ju faktiskt vara hederliga, konstaterade han. Men det är lättare att acceptera begreppet fusk än brott.

- För att förändra attityden till brottslighet så underlättar det betydligt om man kallar saker vid dess rätta namn, betonade Jerzy Sarnecki. Han menade också att det är viktigt med förebilder på alla plan i samhället. Och att man definitivt inte ska underskatta det goda exemplets makt.

- Åtgärder som den av byggnäringen utvecklade obligatorisk ID- och närvaroredovisning på byggarbetsplatsen (ID06) är en naturlig utveckling för att komma åt den organiserade brottsligheten. ID06 kan också vara en hjälp för att komma åt de stölder som förekommer inom byggnäringen.

Jerzy Sarnecki menade att oannonserade besök på byggarbetsplatser bör göras på försök innan man permanentar en sådan åtgärd.

För ytterligare information, kontakta:
Björn Wellhagen, Byggbranschen i samverkan, 0708-99 58 65