Maud vill gå från svart till vitt!

Näringsminister Maud Olofsson, tillika partiledare för Centerpartiet, uttrycker sig positivt om att i framtiden utvidga den skattelättnad som idag innefattar hushållsnära tjänster till att också omfatta byggtjänster. Byggbranschen i samverkan stödjer Maud och hoppas att hon kan få med resten av regeringen på idén.

I samband med ett pressmöte, där Almega redovisade att 124.000 hushåll kommer att yrka avdrag för hushållsnära tjänster i år, sade sig centerledaren välkomna en utvidgning av avdraget så småningom.

– Ett sådant beslut skulle innebära att svartjobben på byggmarknaden minskar, i likhet med vad som har skett inom marknaden för hushållsnära tjänster, samtidigt som det skulle sänka arbetslösheten. När vi införde skattelättnader inom hemserviceföretagen såg vi det som ett första steg, där vi prövar oss fram till vad som fungerar. Som partiledare skulle jag gärna se att nästa steg omfattade även byggsektorn, men regeringen har ännu varken fattat något beslut eller lagt upp en tidplan för detta, sade Maud Olofsson.

– Det är positivt för både tjänstesektorn och staten att på detta vis flytta jobb från den svarta till den vita marknaden. Om avdraget även innefattade byggtjänster skulle den vita marknaden växa betydligt. Under första halvåret 2005, när det senast var möjligt med avdrag för byggtjänster, gjorde 119.000 hushåll avdrag. Dessa inköp omfattade 5,5 miljarder kronor. Här finns alltså en stor potential för att minska svartarbetet ytterligare, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Det behövs bara en tydlig vilja från regeringen för att genomföra utvidgningen.


För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen, 0708-99 58 65