Politiker mot svartarbete

2008-07-02

En stor majoritet av riksdagsledamöter, kommunal- och landstingspolitiker anser att svartarbete är ett samhällsproblem. En klar majoritet, 85 procent, anser att statens insatser för att motverka svartarbete behöver förbättras eller är helt otillräckliga.

De allra flesta, knappt 6 av 10, anger som skäl att svartarbete skapar osund konkurrens på marknaden. 65 procent vill att staten inför oanmälda besök på arbetsplatser i syfte att minska svartarbete.

Detta och mycket mer framgår av en enkätundersökning, som nyligen genomförts av Novus Group på uppdrag av Byggbranschen i samverkan. Undersökningens syfte är att ta reda på svenska politikers attityd kring svartarbete; dels hur omfattande de uppfattar att svartarbete är, dels vilka åtgärder de anser bör vidtas för att begränsa problematiken.

Rapport

http://www.byggvarlden.se/arbetsmarknad/article376958.ece
http://www2.unt.se/avd/1,1826,MC=77-AV_ID=771578,00.html