Presslunch på Nordbygg: den 1 april Arbetsgivare och fack inom byggbranschen börjar bli otåliga

Vi – tolv arbetsgivar- och fackförbund inom Byggbranschen i samverkan – efterlyser två mycket viktiga lagförslag för att kunna göra svarta jobb vita. Vi vill att regeringen skyndsamt ser till att Skatteverket får göra oannonserade arbetsplatsbesök och att byggföretag åläggs specificera sina månadsvisa skattedeklarationer på individnivå.

Välkommen till pressmöte inkl lunch på Nordbygg där vi bland annat presenterar en ny undersökning om hur individspecificerade skattedeklarationer i våra grannländer leder till att oseriösa aktörer får det svårare att redovisa felaktiga summor.

Åsa Söderström Jerring, ordförande i Byggsektorns Etiska råd, leder ett samtal med bl.a. riksdagspolitikerna Marie Engström (v), Raimo Pärssinen (s) och Lennart Hedquist (m) om vad de gör för att påskynda processen att få svarta jobb vita. I samtalet deltar även Hans Tilly, ordförande i Byggnads, och Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier.

Tid: Tisdagen den 1 april klockan 11.30-13.00 (inkl lunchtallrik)
Plats: Pressrummet på Stockholmsmässan i Älvsjö

Kommer du? Anmäl dig gärna till pressansvarig Peter Olofsson på EIO, peter.olofsson@eio.se,
tfn direkt 08-762 75 71, mobil 0733-46 75 71.

Välkommen!


Läs vårt program Krafttag mot svartarbete: http://www.byggbranschenisamverkan.se/Krafttag.asp