Skatteutskottet positivt till ID06

2008-02-29

Byggbranschens förslag och införandet av ID06 lovordas av riksdagens skatteutskott. Möjligheten för Skatteverket att göra oanmälda besök på byggarbetsplatserna och ett införande av specificerade skatteinbetalningar på individnivå skulle öka möjligheterna att komma till rätta med svartarbete, anser utskottet. Branschen väntar nu otåligt på lagändringar.

– Det är synnerligen glädjande att utskottet uttalar sig så odelat positivt om de förslag som branschen framfört, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. En så tydlig markering styrker det fortsatta arbetet. Bland annat säger utskottet att det är angeläget att regeringen så snart som möjligt återkommer med förslag som kan bidra till att byggbranschens arbete blir framgångsrikt.

Skatteutskottet behandlade en mängd motioner med anknytning till taxering och skattebetalning, däribland två från Cecilia Wigström resp. Marie Engström om redovisning av arbetsgivaravgifter och källskatter på individnivå.

I utskottets ställningstagande betonas betydelsen av att kombinera oanmälda besök och individbaserad skatteredovisning för effektivitetens skull.

– Att utskottet poängterar vikten av att de olika åtgärderna kombineras, för ett effektivt arbete mot oseriösa aktörer, är väldigt positivt. Tillsammans med införandet av ID06 skapas förutsättningar som bidrar till att företagen kan konkurrera på lika villkor, avslutar Björn Wellhagen.


För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, 0708-99 58 65.

Pressmeddelande 29 februari