Finansministern positiv till ID06

Byggbranschen i samverkan uppvaktade den 25 maj finansminister Anders Borg och hans statssekreterare Ingemar Hansson samt ansvarig handläggare Nils Fredrik Carlsson med krav på införande av individuell skattedeklaration och möjlighet för Skatteverket att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök.

Thomas Gustavsson från Byggnads och Bo Antoni från Sveriges Byggindustrier presenterade branschens argument för lagändringar som stödjer ID06-systemet. Mötet präglades av en total samstämmighet kring behovet att motverka svartarbete och förbättra konkurrensen. Parterna var även ense om nödvändigheterna av att gå vidare med de två föreslagna reformerna. Borg och Hansson påpekade att regeringen i första hand avvaktar den Korsellska utredningen om att utvidga systemet med personalliggare till även bygg- respektive tvätteribranschen. När utredningen är klar i slutet av september ska förslaget remisshanteras, en proposition skrivas och beredas innan riksdagen slutligen kan fatta beslut. Ett sannolikt datum för ikraftträdande av personalliggare i byggbranschen är den 1 januari 2011.

Införande av individuell skattedeklaration är enligt Borg och Hansson en fråga som behöver en särskild utredning eftersom skatta.se inte kommer att bli den lönecentral som Skatteverket föreslagit. Tidigast i januari 2011 kan Finansdepartementet påbörja en intern beredning av frågan men det förutsätter att en utredning till dess tagit fram ett förslag. Någon sådan utredning är ännu inte tillsatt. En faktor som är positiv för regeringens arbete kring frågan är den enighet som branschen visar, påpekade Ingemar Hansson.

– Regeringens inställning är i sig glädjande men takten på reformerna är för långsam och inte tillräckligt synkroniserad, säger Gustavsson och Antoni, som påpekade vikten av att genomföra reformerna så snabbt och samlat som möjligt för att få bäst effekt av ID06 i kampen mot svartarbete.

För ytterligare information, kontakta gärna Björn Wellhagen på Sveriges Byggindustrier, 08-698 58 65 eller Matz Larsson på Byggnads, 08-728 48 45.