Närvaroliggare ger sundare konkurrens i byggbranschen

2009-09-29

Byggbranschen i samverkan (BBIS) är mycket nöjda med förslaget om att införa närvaroliggare i byggbranschen som presenterats av regeringens utredare.

– BBIS konstaterar med tillfredsställelse att branschens egen åtgärd – ID06 – har varit en förebild för förslaget, säger Hans Tilly, ordförande Byggnads. Särskilt positiva ställer vi oss till att utredaren har beaktat vårt tidigare önskemål om att Skatteverket ska få möjlighet att genomföra oanmälda arbetsplatsbesök för kontroll av närvaroliggare (personalliggare).

I utredningen anges inget ikraftträdande av de föreslagna reglerna. Detta ser BBIS som en brist:
– Byggbranschen är mycket angelägen om att snarast få en lagstiftning på detta område. Vidare är det viktigt att ytterligare försvåra för oseriösa aktörer genom att införa individuell skattedeklaration, dvs. att på individnivå redovisa skatter och arbetsgivaravgifter i stället för att som nu redovisa dessa i en klumpsumma. Det är nödvändigt att regeringen omedelbart utreder även denna åtgärd, säger Bo Antoni, vd Sveriges Byggindustrier (BI).

Byggbranschen i samverkan, som utgörs av sammanlagt 12 arbetsgivare och fackföreningar, är eniga:
– Tillsammans utgör dessa åtgärder (ID06, individuell skattedeklaration och oanmälda arbetsplatsbesök/närvaroliggare) förutsättningen för en sund konkurrens inom byggbranschen, avslutar Hans Tilly.

För ytterligare information, kontakta gärna Bo Antoni på telefon 0709-25 58 36 eller Hans Tilly på telefon 070-552 67 40. Läs mer om BBIS verksamhet på www.byggbranschenisamverkan.se eller www.id06.se


Byggbranschen i samverkan:
Byggcheferna/Ledarna • Byggnadsarbetareförbundet • Elektriska Installatörsorganisationen EIO • Glasbranschföreningen • Maskinentreprenörerna • Målareförbundet • Målaremästarna • Plåtslageriernas Riksförbund • SEKO • Svenska Elektrikerförbundet • Sveriges Byggindustrier • VVS Företagen
www.byggbranschenisamverkan.se