Över hundra tusen ID06-kort mot svartarbete i byggbranschen

Antalet ID06-behörighetskort har nu passerat 100.000! Denna milstolpe firades på fredagen med strålande sol och specialbakad ID06-tårta. Hedersgäst var innehavaren av det hundratusende kortet – Marcus Kaspersson-Andersson på Tuve Bygg AB.

Det göteborgsbaserade företaget Tuve Bygg förser sedan något år tillbaka alla sina 150 medarbetare med ID06-behörighetskort.

- För oss som seriöst byggföretag är det viktigt att kunna säkerställa vilka underentreprenörer (UE) vi samarbetar med, att de håller sig till lagen och tar väl hand om sina medarbetare. Därför kräver vi att våra UE tillämpar ID06, berättar Anders Nolander, personalansvarig på Tuve Bygg. Självklart måste vi på Tuve Bygg föregå med gott exempel när vi rör oss på olika byggarbetsplatser. Att bära ID06-kort ger en typ av gemenskap – de som är utan blir mer synliga då.

- En annan fördel med ID06-systemet är säkerhetsaspekten. De närvarolistor som skapas är mycket värdefulla i händelse av olycka. Tack vare listorna kan vi snabbt ta reda på vilka som varit på plats och inte, fortsätter Anders Nolander.

ID06 – byggbranschens eget system för ID-kontroll och närvaroredovisning – sjösattes 2006 av Byggbranschen i samverkan som ett initiativ för att försvåra svartarbete på byggarbetsplatserna. Efter en försiktig start, där främst några större byggföretag gick i bräschen, har beställningarna accelererat och antalet utfärdade behörighetskort ökar nu med omkring 7.000 varje månad. 

- Det är oerhört positivt att Sveriges byggare sluter upp i kampen mot svartarbetet i branschen. Vi har nu nästan 4000 företag anslutna till ID06, vilket visar att företag i alla storlekar tar frågan på allvar. När vi har nått vårt mål på 300.000 ID06-behörighetskort – och Skatteverket fått utvidgade kontrollmöjligheter – blir det rejält svårt för svartjobbarna att nästla sig in på byggena, avslutar Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier (BI).

För ytterligare information, kontakta gärna Peter Löfgren, 0708-210 200