ROT-avdraget: Fakturamodellen kritiseras inför skatteutskottet

2009-04-23
Arbetsgivarorganisationerna inom Byggbranschen i samverkan, Företagarna och Svenskt Näringsliv har i en skrivelse, som vid en uppvaktning idag överlämnades till skatteutskottet, återigen uttryckt sin kritik mot den föreslagna fakturamodellen. I skrivelsen hemställs om att det under en tid ska vara möjligt att fritt välja mellan fakturamodellen och den vanliga modellen för ROT-arbeten.

Inom kort ska Riksdagens skatteutskott behandla regeringens proposition om skattereduktion för ROT-arbeten. Den föreslagna fakturamodellen har kritiserats av de flesta remissinstanser som en mycket olämplig metod när det gäller skattereduktion för ROT-arbeten, eftersom byggföretagen får bära ett alltför tungt ansvar och får en ökad administrativ börda. Kritiken ledde emellertid inte till några förändringar i förslaget.

Staffan Renström
Skattejurist på Sveriges Byggindustrier

Brev till skatteutskottet