Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd – nybildad förening med höga ambitioner

2009-06-15
För att stärka den sunda konkurrensen inom byggsektorn har åtta branschorganisationer inom sektorn på eget initiativ bildat den ideella föreningen Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd med uppgift att bevaka och driva etiska frågor i enlighet med Samhällsbyggnadssektorns Etiska Regler. Läs mer