Skatteverket ska bli bättre på att upptäcka uthyrning av svart arbetskraft

2009-04-17
Skatteverket har drivit ett projekt kring uthyrning av svart arbetskraft med syfte att vidta åtgärder som leder till att uthyrning av arbetskraft sker på sådant sätt att skatter och avgifter tas ut i den omfattning som lagen föreskriver. Åtgärderna ska leda till att Skatteverket blir bättre på att upptäcka och åtgärda brottslig verksamhet.

Mälardalsområdet störst på ekonomisk brottslighet
Analysen visar att tre fjärdedelar av den ekonomiska brottsligheten är koncentrerad till Mälardalsområdet och att man i ökande utsträckning stöter på de kriminella gängen. De upplägg som avser dölja svart arbetskraft och även annan organiserad brottslighet kring detta tenderar att bli alltmer komplexa och rör stora belopp och kräver därför en stark och sammanhållen organisation.

Byggbranschen en utsatt bransch
De vanligaste branscherna för de registrerade aktörerna i rapporten finns inom bygg, handel, juridisk och ekonomisk verksamhet, uthyrning och fastighetsservice, fastighetsverksamhet samt transporter och magasinering. Byggbranschen är den relativt största riskbranschen i materialet, men detta behöver inte betyda att branschen är mer ansatt än andra mindre branscher, poängterar rapporten.

Få aktörer
En väsentlig del av det kontanta utflödet av pengar som identifierats i projektet kan kopplas samman med ett större växlingskontor och ett antal factoringbolag i Stockholmsområdet. Vidare konstateras att det är ett mindre antal personer som står för en väsentlig del i den hantering som syftar till att omvandla kontomedel till kontanter.

Gärningsmannaprofil kartlagd
Projektet har följt information om penningströmmarna och genom dessa sedan undersökt de fysiska och juridiska personer som varit inblandade. Rapporten tar också fram en gärningsmannaprofil på de personer som under 2006 anmäldes genom projektet. Det är en man 30-49 år, svensk medborgare, inte tidigare dömd för ekonomisk brottslighet, driver verksamhet i aktiebolagsform, är verksam i ett fakturaskrivande bolag och/eller inom byggverksamhet, har en funktion som styrelseledamot och har en snittinkomst på cirka 250.000 kronor.

Brottsförebyggande arbete med attitydförändringar som fokus
Den genomförda utredningen visar att nyrekryteringen är stor, vilket kan tyda på att företeelsen svartarbete är väl utbredd. Detta skiljer sig från annan brottslighet där ett mindre antal aktörer står för den större delen av brottsligheten. Utredarna i rapporten anser därför att denna typ av brottslighet inte kan bedrivas med punktmarkering av ett fåtal aktörer. Receptet är förutom en kontrollverksamhet, ett aktivt brottsförebyggande arbete tillsammans med de största upphandlarna samt lagändringar. De föreslår att det brottsförebyggande arbetet ska fokusera på att åstadkomma attitydförändringar till att arbeta svart och att anlita svart arbetskraft.

ID06 en viktig åtgärd
Pia Bergman, projektledare för rapporten, konstaterar att ett viktigt och stort arbete i projektet har varit att samarbeta med marknadens olika parter, såväl bransch- och arbetsgivarorganisationer som fackliga organisationer. Införandet av ID06 omnämns särskilt som ett eget initiativ från branschens sida för att motverka svartarbete.

Oannonserade besök och redovisning på individnivå lösningen
Slutligen äskar rapportens utredare några regeländringar för att konkurrensen på marknaden ska ske på lika villkor. Inte oväntat kommer förslaget om att Skatteverket ska få göra oannonserade besök på arbetsplatserna först, tätt följt av ett införande av redovisning av arbetsgivaravgifter på individnivå. De andra förslagen från utredarna gäller registrering av utländska företag och privatpersoner som är verksamma inom landet, skärpt kontroll av valutaväxlingsföretag och factoringbolag, effektiva analys- och urvalsverktyg samt förenklade former för informationsöverlämnande. De två första förslagen är väl kända för byggbranschen, som drivit dem under en följd av år som komplement till det redan införda ID06 -systemet.

Klicka här för att komma till slutrapporten:
http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080004149/Slutrapport+svartjobbsgranskningen+2006-2008.pdf


För ytterligare kommentarer, kontakta gärna Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tfn 0708-99 58 65.

www.id06.se