SR International: Byggbranschen kraftsamlar mot svartjobb

2009-09-16

Alla vill ha det. Byggherrarna, byggfacket och Skatteverket är alla överens om att nya åtgärder behövs för att komma åt den svarta arbetskraften inom byggsektorn. Till exempel har det nya ID06-kortet inneburit legitimationsplikt och närvaroredovisning på arbetsplatserna. Fler byggföretag har nu anslutit sig till det, säger Björn Wellhagen, projektansvarig för "Krafttag mot svartarbete" till SR International. Läs/hör hela inslaget här