Sveriges Byggindustrier talar med Socialdemokraterna om individuell skattedeklaration

2009-09-29

Lena Lundström, chef BI Linköping, mötte Socialdemokraternas ekonomiska talesman Thomas Östros under en företagarlunch. Svenskt Näringsliv var på plats och dokumenterade samtalet.

- Vi inom byggindustrin efterlyser ett återinförande av individuell skattedeklaration. Inom byggsektorn förekommer tyvärr svartarbete för stora summor. Med individuell skattedeklaration som innebär månadsvis redovisning av källskatt och sociala avgifter med angivande av vilka personer som inbetalningarna avser skulle det bli svårt att vara oseriös och konkurrensen inom sektorn skulle bli sundare, sa Lena Lundström. Läs hela artikeln