Triss i åtgärder mot svartarbete

Byggbranschen i samverkan introducerade ID06 - legitimationsplikt och närvaroredovisning på byggarbetsplatserna - redan 2005. Nu driver branschen på beslutsfattare för att få till stånd oanmälda arbetsplatsbesök från Skatteverket och individuell skatteredovisning. Tillsammans utgör de tre åtgärderna en gyllene triangel mot svartarbete inom den professionella delen av byggbranschen.

Idag finns det 116 772 ID06-behörighetskort på landets byggarbetsplatser. Antalet företag som nu är anslutna till ID06-systemet är imponerande 4 626.

– ID06-systemet går utmärkt att använda som en personalliggare, som redan finns i till exempel restaurang och frisörbranschen, och utgör ett viktigt underlag för oanmälda arbetsplatsbesök. Det här motverkar oseriös konkurrens, konstaterar Peter Löfgren, projektledare för ID06 och utvecklingschef på Sveriges Byggindustrier.

Lars Osihn, Skatteverket, presenterade rapporten ”Svartjobbsgranskningen” i vilken myndigheten föreslår att man får befogenhet att besöka arbetsplatser oannonserat och att arbetsgivaravgifterna ska redovisas på individnivå. Nu måste det till politiska beslut och lagstiftning.

- Oanmälda arbetsplatsbesök och individuell skatteredovisning är bra åtgärder för att komma tillrätta med svartjobbsproblematiken, också utifrån en rent mänsklig aspekt, säger Josefin Brink (V). Vi har lagt en motion i riksdagen om detta.

- ID06 är oerhört bra. Det visar också att det går att komma långt utan lagstiftning då arbetsmarknadens
parter arbetar gemensamt, kommenterar Lennart Pettersson (C). Jag har inte svårt att verka för att den gyllene triangeln blir komplett. Då lagstiftningsarbetet i andra länder kan gå på en vecka så borde det inte vara omöjligt att få igenom en lag om det här på ett år tycker jag.

Både Bo Antoni, VD i Sveriges Byggindustrier och Hans Tilly, Byggnads förbundsordförande, anser att riksdagens och regeringens arbete inte går i takt med den ambitionsnivå som branschen själva har och uppmanar politikerna till snabbare handling.

För ytterligare information, kontakta: Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan 0708-995865.

Läs mer om Byggbranschen i samverkan, www.byggbranschenisamverkan.se Läs mer om ID06, www.id06.se