Byggbranschen sopar rent framför egen dörr

En av tre tycker fortfarande att det är okej att köpa svarta byggtjänster. Det är ett stort problem, anser Byggbranschen i samverkan (BBIS), som de närmaste tre åren kommer att arbeta på bred front med attitydprojektet Ren byggbransch. Projektet presenterades idag på ett välbesökt seminarium i Almedalen.

Vår undersökning visar också att hela 35 procent av elever och lärare på gymnasiets byggprogram tycker att svartarbete är okej. Det är skrämmande siffror, som visar att kraftiga och systematiska åtgärder är nödvändiga, sade Bo Antoni, VD på Sveriges Byggindustrier.

Och så blir det nu under de närmaste två åren kommer alla landets bygg− och energiprogram att få besök och material att arbeta vidare med.

Vårt syfte med projektet är att förändra attityden till svartarbete hos dem som arbetar i branschen att arbeta inom byggbranschen har för vissa blivit ett sätt att tjäna svarta pengar, menade Byggnads ordförande Hans Tilly. Även om de allra flesta byggföretagen är seriösa och sköter sig cirkulerar stora svarta pengar bland ohederliga och ofta kriminella aktörer. Men också allmänheten är viktig när det gäller att förändra attityder. Om efterfrågan minskar krymper marknaden för svartjobb.

Under den efterföljande paneldiskussionen önskade Åsa Söderström Jerring, ordförande i Samhällsbyggnadssektorns Etiska råd, att branschen skulle uppmuntra och göra det lättare att skvallra, dvs att tipsa om tveksamma eller olagliga verksamheter.

Jag vill uppmana alla företag att inrätta en s.k. Hotline dit man kan vända sig med tips och misstankar. Och en code of conduct, en uppförandekod som ska gälla för alla medarbetare. Sådana system finns på många företag idag men borde tas i bruk av fler, ansåg Åsa Söderström Jerring.

Ett företag som idag arbetar efter en sådan uppförandekod är Sandå Sverige AB.

Om man vill ha en förändring måste man börja med sig själv. Därför har vi anställt en egen kundombudsman och formulerat ett antal regler som alla medarbetare måste följa, berättade Sandås vd Jonas Lundin. Till dessa regler hör bland annat att vi på Sandå inte jobbar svart.

Projektet Ren byggbransch är en del i branschens långsiktiga arbete för en bransch utan svartarbete som även innefattar bl.a. ett permanent ROT−avdrag och införande av närvaroredovisningssystemet ID06 på byggarbetsplatser.

För ytterligare information kontakta Bo Antoni, VD Sveriges Byggindustrier, 0709−25 58 36, eller
Hans Tilly, förbundsordförande Byggnads, 0705−52 67 40.