Det ska löna sig att jobba vitt!

2010-01-28

Samhället förlorar 66 miljarder per år i uteblivna skatter just på grund av svartarbetet. Pengar som i stället skulle kunna användas till viktiga förbättringar i t.ex. välfärden och till satsningar på fler riktiga jobb. Svartarbetet och oseriösa arbetsgivare kan bli en stor konkurrent som, om vi inte hanterar det i tid, kan få enorma konsekvenser - för såväl seriösa arbetsgivare som de anställda i de seriösa företagen.

Dessutom får det konsekvenser för de människor som arbetar i de företag som myglar med skatter och som då ofta också saknar kollektivavtal. Kollektivavtalet är i de allra flesta fall en garant för att reglerna följs, att villkoren är schysta och att arbetet sker med jämlika konkurrensvillkor.

Vi har arbetat med dessa frågor under lång tid, och är därför aktiva i Byggbranschen i samverkan. Genom projektet ID06 har vi tydliggjort det svarta arbetet genom att synliggöra det vita. ID06 bidrar också till en effektivare och säkrare arbetsplats.

Men det behövs fler åtgärder, bland annat:

  • Krav i kontraktshandlingar på närvaroredovisning.
  • Låta Skatteverket göra oanmälda arbetsplatsbesök.
  • Lägga ut företagens skattestatus på Internet.
  • Specificera skatteinbetalningar på individnivå.
  • Skärpa upp de personliga kraven för F-skatt.
  • Vidta åtgärder mot så kallade "målvakter" i fåmansföretag.
  • Krav på skriftlighet vi uthyrning av arbetskraft.

Det stora hot som vi ser är enmansföretagare och utländska bolag där vi inte har kontroll på underledet.

Som facklig organisation har vi till uppgift att sprida kunskap till de fackligt aktiva och beskriva vikten av att ta dessa frågor på största allvar. Det gäller att bevaka att kollektivavtalen följs, något som kräver att vi är aktiva ute, framför allt med arbetsgivare som har för vana att anlita flera underentreprenörer, vilket förekommer flitigt inom många av våra branscher.

Det ska löna sig att jobba vitt och det ska löna sig att ha kollektivavtal!

Jan Rudén, förbundsordförande SEKO

www.id06.se