Hans Tilly: Kollektivavtal är ett instrument för att göra svarta jobb vita

2010-05-03

Varje år förlorar vi gemensamt 66 miljarder i uteblivna skatter på grund av svartarbetet. Pengar som i stället skulle kunna användas till viktiga förbättringar i t.ex. välfärden, såsom fler lärare i våra skolor, fler sjuksköterskor och fler hjälpande händer till de äldre. Dessutom leder svartarbete till en illojal konkurrens. Seriösa företag slås ut av företag som kan lägga låga anbud för att de betalar ut svarta löner.

Men det allra värsta med svartjobb är att det kan leda till allvarliga konsekvenser för de människor som arbetar i de företag som myglar med skatter och som då ofta också saknar kollektivavtal. Kollektivavtalet är i de allra flesta fall en garant för att reglerna följs, att villkoren är schysta. Det handlar om att de anställda får rätt lön, försäkringar och anställningsvillkor.

Därmed blir också kollektivavtal ett viktigt instrument för att bekämpa svartarbete. Kollektivavtal skapar förutsättningar för öppenhet kring villkor och gör verksamheten synlig. Speciellt underentreprenörer långt ner i entreprenadkedjor vill ha det precis tvärtom - ingen insyn i villkor och ofta man vill helst inte synas alls.
 
Att få bort svartjobben är därför en del i kompen för den svenska modellen där alla anställda ska ha lika villkor samt att företagen konkurrerar på lika villkor.

Företag som bedriver organiserat svart arbete vill däremot inte störas eller utsättas för granskning. De vill inte att Skatteverket ska komma till arbetsplatsen på oannonserade besök och de vill inte att fackliga företrädare ska finnas på eller besöka arbetsplatsen.
 
Anställda utsätts för olika typer av risker när man arbetar svart. Svarta löner ger inte rätt till sjukpenning eller framtida pension. Man är dessutom oförsäkrad vilket kan få oöverstigliga konsekvenser vid en arbetsplatsolycka. Vi vet av erfarenhet att man löper större risk att råka ut för en olycka om man arbetar svart för ett företag utan kollektivavtal. Om olyckan är framme så blir fallhöjden större - både bildligt och bokstavligt.
 
Vid svart arbete är man inte intresserad av att följa kollektivavtalen, vare sig vad gäller lön eller andra villkor. Våra erfarenheter är att de här företagen är dåliga arbetsgivare. Det handlar inte bara om att man vill lura staten på skatteintäkter.
 
Kollektivavtal är därför ett instrument för att göra svarta jobb vita. Tillsammans med andra åtgärder som arbetsgivare och fackliga organisationer inom ramen för Byggbranschen i samverkan anser är nödvändiga, kan vi nå längre i kampen för vita jobb.

Hans Tilly, ordförande Byggnads