Roine Kristianson: ROT är viktigt för VVS-branschen

2010-03-10

Vi har alltid varit positiva till ett permanent ROT avdrag. Det har vi sett som viktigt för vår bransch och för våra medlemsföretag. VVS-branschen är hårt drabbad av svartarbete. Våra medlemsföretag möter ibland en mycket osund konkurrens, som i praktiken kan vara helt omöjlig att hävda sig mot. Det är en klart brottslig handling att utföra svartarbete. Kanske är det en paradox att man inför ett avdrag för att motverka en brottslig handling, men vi ser att det fungerar. Dessutom har det positiva effekter för statskassan. ROT-avdragen innebär att konsumenterna kan känna trygghet i de investeringar de gör i sina fastigheter. Installationer är alldeles för viktiga för att göras under oseriösa förhållanden.

Före övergången till fakturamodellen upplevde många företag en stor osäkerhet. De företag som säljer kapitalintensiva produkter fick se sin försäljning minska markant. Konsumenterna väntade helt enkelt på de nya reglerna innan de gjorde sina investeringar. Farhågor restes också om att man skulle få orimliga tider för kapitalbindning och att Skatteverket inte skulle lyckas betala ut pengarna för det arbetet man utfört. Den första farhågan var naturligtvis övergående men en verklig realitet för många. Det har också visat sig att Skatteverket har sett till att det fungerat med utbetalningarna.

Naturligtvis har företagen fått bygga upp rutiner för hanteringen av ROT-avdraget. Detta har möjliggjort en utökad kommunikation med kunderna vilket många kunder upplev positivt. VVS-företagen levererar ofta komplexa produkter som har en direkt påverkan på människors livskvalitet. Det ska bara fungera, se snyggt ut och ge en ökad komfort i bostaden. Det är inte alltid kunderna förstår eller ser vilket arbete som kommer att ske i bostaden. För att inte missförstånd ska uppstå är det viktigt att en öppen dialog sker samt att rutinerna är klara.
För VVS-branschen har ROT-avdraget inneburit att fler seriösa affärer har kunnat genomföras. Arbeten som tidigare skett på oseriöst sätt är idag vita. Det arbete som VVS Företagen lägger ner på att skapa ett seriöst företagarklimat i vår bransch har fått ett mycket viktigt stöd i ROT-avdraget. Detta gynnar så väl våra medlemsföretag som de konsumenter som nu tryggt kan upphandla VVS-tjänster och få hjälp av duktiga hantverkare till en tryggare livsmiljö och en bättre levnadsstandard.

Roine Kristianson, vd VVS Företagen