ROT är räddat – dags att renovera och bygga till!

2010-10-14
Den 21:a oktober börjar Plåtslageriernas Riksförbund att ”sopa rent framför egen dörr” när det gäller svartarbete. Vi kommer att informera lärare, företagsrådgivare och ombudsmän på Byggnads om BBIS attitydprojekt ”Ren Byggbransch”.

Det är skrämmande att undersökningar visar att 35 procent av elever och lärare tycker det är okej med att jobba svart i våra branscher. Sedan fortsätter vi att tillsammans med bl.a. skatteverket gå ut till skolor med samma information för att dra vårt strå till  stacken, när det gäller att motverka svartjobben. Att ROT-avdraget har städat bort en stor del av den svarta arbetskraften från hyres- och bostadsrätter råder det inget tvivel om.

Andra tankar kring ROT
I och med att de Rödgröna innan valet meddelat att ROT-avdraget inte skulle fasas ut under den kommande mandatperioden och Alliansen naturligtvis inte heller hade några sådana planer var valutgången av mindre betydelse för just ROT-avdragets varande under de kommande fyra åren. Det är mycket glädjande att ROT-avdraget nu kan ståta med en sådan ovanligt stabil politisk enighet. Systern, RUT-avdraget, kan det ju tyvärr inte.

Eftersom de flesta nu är eniga om att ROT-avdraget är en bra lösning för att förhindra svartarbete och öka arbetsutbudet är dess existens inte hotad. Vi kan då övergå till att se över de delar av avdraget som kanske inte utformades optimalt från början. Vi behöver renovera ROT-avdraget.

Mycket ansvar, behov av kontroll och arbete läggs på entreprenören i och med Fakturamodellen. Plåtslageriernas Riksförbund (PLR) har konsekvent påpekat detta och vår syn på ROT-avdraget redovisas tydligt i våra pressmeddelanden och remissvar som finns att läsa på www.plr.se under rubriken ”publicerat”. Fram för allt handlar det om osäkerheten en entreprenör står inför i och med fakturamodellen. Är den som faktureras ägare till fastigheten? Är ROT-avdraget redan utnyttjat? Ingår tjänsterna i ROT-avdraget? Senare har det även visat sig att konsumenten har orsak att oroa sig för Fakturamodellens utformning. Personer som över huvud taget inte renoverat har fått besked om att rena blufföretag utnyttjat deras utrymme för skattereduktion. Vi anser fortfarande att ett enkelt förfarande där kunden själv begär skattereduktion är att föredra för alla parter.

Det är även dags att förse ROT-avdraget med tillbyggnader. PLR:s medlemsföretag utför hantverkstjänster. Det vill säga exakt det som normalt berättigar till ROT-avdrag. Men medlemsföretagens hantverkstjänster är inte alltid avdragsgilla och det beror inte på vad de utför, utan vart de utför det. Arbetena skall vara utförda i eller i nära anslutning till bostaden för att ge rätt till skattereduktion. För de branscher som har verkstäder innebär utformningen av skattereduktionen att hantverksmässiga arbeten som utförs av egen personal i egna verkstäder med moderna och säkra maskiner inte ger rätt till ROT-avdrag. Medan samma arbete utfört av egen personal i "fältverkstäder" på köparnas egna tomter gör det. Dessutom ökar ju risken för arbetsskador om tillverkning av plåtdetaljer flyttas ut till fältverkstäder där förutsättningarna är sämre än i en verkstad när det gäller den fysiska belastningen.
Den geografiska begränsningen tillkom för att hindra att serietillverkade produkter skall inrymmas i avdraget, men den innebär även en ologisk och omotiverad begränsning av hantverkstjänsterna.

Läs mer om PLR:s syn på ROT-avdraget:
PLR genomförde en undersökning om hur ROT-avdraget påverkat och uppfattas av PLR:s medlemsföretag. Undersökningen pågick mellan 2009-09-28 och 2009-10-15.
Läs rapporten

Pressmeddelande 2009-05-13. ROT-avdraget riskerar sänka produktiviteten och försämra arbetsmiljön. Var hantverkstjänsterna utförs får ekonomisk effekt genom ROT-avdragets utformning. Läs pressmeddelandet

Pressmeddelande 2009-03-10. Öppet brev till Finansminister Anders Borg. Utöka skattereduktionen att gälla även flerfamiljsbostäder. Läs pressmeddelandet