ROT räddat?

Byggbranschen i samverkan välkomnar den rödgröna omsvängningen till ROT-avdraget.

– Vi är nöjda med att alla riksdagspartier nu är ense om att behålla ROT-avdraget nästa mandatperiod, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Erfarenheterna visar att avdraget är mycket betydelsefullt för att omvandla svarta jobb till vita. Det hade dock känts ännu bättre om de rödgröna hade lämnat ett mer långsiktigt besked om ROT-avdragets framtid än för bara en mandatperiod.

Ett permanent ROT-avdrag infördes i december 2008 av alliansregeringen för att motverka svartarbete. Den rödgröna oppositionen har tidigare hävdat att avdraget av konjunkturskäl ska vara tidsbegränsat, men inte fastställt tidpunkten för när den vill genomföra borttagandet.

– Det är viktigt med långsiktiga och stabila spelregler i kampen mot oseriösa aktörer. Vi kämpar på oavsett vilken konjunktur vi befinner oss i. Målet för oss är att förändra attityden till svartarbete och göra det enkelt att agera vitt, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tel. 0708-99 58 65.