ROT räddat?

2010-09-01
Byggbranschen i samverkan välkomnar den rödgröna omsvängningen till ROT-avdraget.
– Vi är nöjda med att alla riksdagspartier nu är ense om att behålla ROT-avdraget nästa mandatperiod, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande