Vita byggtjänster för 25 miljarder

2010-06-21
Byggbranschen i samverkan noterar att Skatteverket kommer att betala ut 9 miljarder kronor i ROT-avdrag under det första året efter att fakturamodellen infördes.
– Det är en mycket glädjande att siffran är så hög, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Det innebär att hushållen sammanlagt köpt vita byggtjänster för knappt 25 miljarder kronor det senaste året, vilket ungefär motsvarar den beräknade byggkostnaden för Förbifart Stockholm. Pressmeddelande