Borgs ambition om närvaroliggare inte tillräcklig

Byggbranschen i samverkan tycker det är mycket bra att Peter Persson frågar Anders Borg varför utredningen om närvaroliggare och kontrollbesök ännu inte lett till en proposition från regeringen.

I interpellationsdebatten framkommer att finansministern har en ambition att så småningom lägga fram ett fungerande förslag till närvaroliggare. Han vill bara först se över branschens kritik mot utredningsförslaget och invänta månadsuppgiftsutredningens betänkande.

– Vi är inte särskilt imponerade av regeringens hantering av frågan. Redan i remissvaret för ett år sedan erbjöd sig branschen att delta i arbetet med att ta fram en särskild lagstiftning som passar våra förutsättningar, men regeringen har inte lyssnat, säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Branschen har själv sjösatt ID06, ett frivilligt system med behörighetskort på byggarbetsplatserna, som bl.a. innefattar närvaroredovisning. Idag finns över 200.000 ID06 behörighetskort runt om i landet.

- Införandet av ID06-systemet är ett sätt för branschen att gå före i frågan, det gör vi gärna, men vi vill inte vänta hur länge som helst på kompletterande lagstiftning. Eftersom ambitionen att bekämpa oseriösa aktörer för att förbättra konkurrensen är stor, även över blockgränserna, tycker vi det är ett anmärkningsvärt lågt tempo i regeringens arbete, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information, kontakta Björn Wellhagen, tel. 0708 99 58 65, bjorn.wellhagen@bygg.org