Bra att fler är negativa till svartjobb

Byggbranschen i samverkan ser mycket positivt på den attitydförändring som skett hos svenska folket när det gäller att köpa svarta tjänster. Detta är en fråga Byggbranschen i samverkan arbetat med sedan 2005. Projektet har sannolikt bidraget till de resultat som Demoskops undersökning nu visar.

- Det är en god trend som vi nu ser början av. Vi tror att vårt projekt Ren byggbransch kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan.

Ren Byggbransch är ett treårigt attitydprojekt som riktar sig mot skolor, medarbetare och allmänhet. Just nu är projektet inne i en fas där möten hålls på skolor runt om i landet tillsammans med Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.

Demoskop gjorde år 2006 på uppdrag av Skatteverket en undersökning där toleransen visade sig vara hög. 57 procent kunde tänka sig att köpa svarta tjänster, och 52 procent var öppna för att själva arbeta svart. Den 24 augusti i år edovisades en uppföljning i Dagens Industri där man fått ett helt annat resultat: 42 respektive 31 procent.

- Vi är dock inte nöjda med de siffror som visas i undersökningen, acceptansen för att köpa eller jobba svart är fortfarande på en hög nivå. Det visar tydligt på att projektet Ren byggbransch behövs för att skapa sundare konkurrens för vår bransch avslutar Matz Larsson, projektledare för Ren byggbransch.

Fakta: Byggbranschen i samverkan är ett projekt där sju arbetsgivarorganisationer och fem fackförbund inom byggbranschen arbetar mot svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn. Läs mer på www.byggbranschenisamverkan.se

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan, tel. 0708 99 58 65 eller Matz Larsson projektledare för Ren byggbransch, tel. 0706 81 37 02.