Bra att fler är negativa till svartjobb

2011-08-25
Byggbranschen i samverkan ser mycket positivt på den attitydförändring som skett hos svenska folket när det gäller att köpa svarta tjänster. Detta är en fråga Byggbranschen i samverkan arbetat med sedan 2005. Projektet har sannolikt bidraget till de resultat som Demoskops undersökning nu visar.
- Det är en god trend som vi nu ser början av. Vi tror att vårt projekt Ren byggbransch kan ha bidragit till den positiva utvecklingen. säger Björn Wellhagen, projektledare för Byggbranschen i samverkan. Pressmeddelande