Brett stöd för attitydförändringar i byggbranschen

2011-04-07

Att attityderna till svartarbete är en viktig fråga märks när Byggbranschen i samverkan (BBIS), Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten besöker elever och lärare runt om i landet på bygg-, energi- och elprogrammen.

Syftet är att informera och skapa diskussion inom ramen för attitydprojektet Ren byggbransch. Enligt en tidigare SIFO-undersökning uppger 35 procent av lärarna och eleverna att de inte anser att svartjobb är en allvarlig förseelse.

Per Sellberg, lärare på gymnasiet Spyken i Lund, var en av deltagarna under gårdagens seminarium om det treåriga projektet Ren byggbransch på Bygg & VVS Öresund 2011 i Malmö. Han såg ett stort behov av förebyggande utbildningsinsatser för både lärare och elever med fokus på konsekvenserna av att jobba svart. Även Johan Lindholm, andre ordförande i Byggnads, pratade om vikten av att informera ungdomar.

– Det är viktigt att nå ut med information till de unga genom deras olika forum. För att mota svarta jobb är kollektivavtal en viktig grundbult, vilket ger en säker arbetsmiljö, justa löne- och arbetsvillkor, rätt till semester, bra försäkringar och sparande i pension, säger Johan Lindholm.

Samtliga talare på seminariet kom med konkreta förslag på hur vi ska uppnå en vitare och renare byggbransch.

– Ett sätt att få bort svartarbete är ROT-avdraget. Ett annat är att öka användningen av ID06 – system för närvaroredovisning och ID-kontroll - som idag har drygt 200.000 behörighetskort registrerade. För att motverka svartarbete behövs också närvaroliggare, oanmälda arbetsplatsbesök och månatliga skatteinbetalningar på individnivå, säger Ola Månsson, vd för Sveriges Byggindustrier.

– ROT-avdraget har sannolikt haft en stor effekt för att få bort den svarta verksamheten. Tidigare var den svarta verksamheten mer utbredd inom byggsektorn. Nu kan vi se att de svarta aktörerna tappat fäste medan den vita marknaden fått en större andel. ROT-avdraget verkar vara ett steg i rätt riktning, säger Mats Mattsson, chefsåklagare Ekobrottsmyndigheten.

– Vita jobb är en förutsättning för god välfärd. Svartjobb gör att det är vi alla andra som måste betala mer i skatt. Samtidigt snedvrider den svarta marknaden konkurrensen, säger Linda Karlsson, Skatteverket.

Skolan är bara första steget för projektet. Under året kommer Ren byggbransch att rikta in sig på branschens företrädare och under nästa år utökas projektet till att även omfatta allmänheten. Allt med syftet att förändra attityderna till svartarbete och att skapa en mer positiv attityd till branschen.