Byggbranschen i samverkan öppnar www.renbyggbransch.nu

2011-01-04
Attitydkampanjen Ren Byggbransch vänder sig till dig som jobbar i byggbranschen eller tänker dig en framtid som byggare. Den vänder sig också till dig som köper eller säljer byggtjänster i någon form. Syftet är att ta avstånd från svartarbete och annan oseriös verksamhet inom byggsektorn.

Vi vill skapa en byggsektor där företagen kan konkurrera på lika villkor, där kvalitet och utveckling står i centrum och där byggjobbarna har säkra arbetsförhållanden. Under 2011 besöker vi, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten tillsammans yrkesinriktade skolor för att träffa lärare och elever och informera om skälen till att alltid jobba vitt. Under 2012 medverkar vi också på villamässor etc och informerar om hur och varför man ska köpa vita tjänster. Vilket slags bygge vill du ha? Ta del av kampanjen på www.renbyggbransch.nu!