Det är aldrig okej att arbeta svart – Vi vill skapa en ren byggbransch

2011-01-25
Inom måleribranschen har det historiskt under många år diskuterats svartjobbens konsekvenser för samhället och den enskilde. Att vara målare innebär att ibland få erbjudande om att ”hjälpa” eller byta tjänster med grannar, släkt och närstående om att gör det där lilla arbetet på fritiden. Frestelserna kan vara många att dryga ut den ordinarie lönen med extra inkomster. 

Målareförbundets uppfattning är att det är ok att hjälpa någon eller byta tjänster i vänskapligt syfte, men det är inte okej att skaffa sig en födkrok genom att arbeta svart vare sig på fritiden eller i en anställning. Om vi inte kan hjälpa varandra utan att det skall betraktas som svartarbete, då får vi ett omänskligt samhälle att leva i. 

Tyvärr kan vi notera att svartarbete inom byggbranschen till stor del är accepterat hos både företag, anställda och allmänheten. Undersökningar som Byggbranschen i samverkan genomfört visar att 22 % av de som arbetar i byggbranschen inte tycker det är allvarligt att arbeta svart, och 65 % av allmänheten tror att det är mycket eller ganska vanligt med svartarbete när privatpersoner renoverar.

Målareförbundet tycker att det är mycket positivt att både de fackliga och- arbetsgivare - organisationerna inom ramen för Byggbranschen i samverkan nu tillsammans i projektet ”Ren byggbransch” arbetar för att ändra attityderna till svartarbete. Vi gör det genom att för samtal med branschens olika aktörer som, företag, anställda, lärare och elever . Budskapet är att det aldrig är okej arbeta svart.

Undersökningar som Byggbranschen i samverkan har gjort (2010) visar att 35 % av elever och lärare inte tycker det är allvarligt att arbeta svart. Vi hoppas därför mycket på projektet då vi börjar med att genomföra kraftfulla insatser på det som är branschens framtid, ungdomarna. Målet är att alla skolor som bedriver yrkesinriktad utbildning mot byggbranschen ska besökas och informeras om, fördelarna med att jobba vitt, och konsekvenserna med att arbeta svart.

Informationen till lärare och elever ställer fördelarna mot nackdelarna och är ett samarbete mellan Byggbranschen i samverkan, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten.
Stor vikt läggs på vad det innebär att jobba vitt eller svart, både för den enskilde men också för samhället.

Det är aldrig någon gång, eller i något sammanhang okej att arbeta svart. Det är den gemensamma uppfattningen som både fack och arbetsgivare har. Därför genomför vi projektet ”Ren byggbransch”. Tillsammans är vi starka och tillsammans kan vi ändra branschens negativa syn på svartarbete. Vårt mål är att det skall vara 0-tolerans när det gäller svartarbete.

Lars-Åke Lundin
Ordförande Målareförbundet