En sund bransch med sunda villkor

2011-09-14
Vi har alla möjlighet att påverka hur vi vill att omvärlden ska se ut. Vi väljer själva hur vi ska förhålla oss till de val vi behöver göra. Rätten att förfoga över sina tillgångar är en förutsättning för ett sunt företagande.

Oavsett vilken kultur som präglar vårt samhälle styr gällande normer, lagar och regler. Om det finns en outtalad acceptans i att bete sig på ett visst sätt så gör vi det, även om beteendet ligger i gränslandet för vad som är rätt eller fel. Om vi vill verka för ett ändrat beteende måste vi ändra de attityder vi inte tycker gynnar våra liv, vår verksamhet eller bransch.
 
Om inte samhället tar ett aktivt avstånd mot svartarbete uppmuntrar vi indirekt en oseriös verksamhet i vår bransch. Med ett personligt och aktivt engagemang kan vi alla bidra till att förändra samhällets attityder samt därmed minska att svarta pengar kommer i omlopp och stärka bilden av vår bransch som en seriös bransch för seriösa företag.

Vi inom byggsektorn har redan tagit ett viktigt initiativ i detta arbete. Det är helt naturligt eftersom vi som bransch har ett gemensamt ansvar för hur vi vill att vår bransch ska se ut. Ser vi oseriösa aktörer påverka seriösa företags lönsamhet, anställdas villkor och möjlighet till bra utveckling samt samhällets möjligheter till en ekonomisk tillväxt, måste vi ta vårt ansvar och påverka utvecklingen. Därför driver Byggbranschen i Samverkan sedan två år tillbaka attitydprojektet Ren byggbransch.
 
Med Ren byggbransch vill vi inom byggsektorn visa på att vi tar ansvar för en sund bransch som skapar bra villkor för företag att utvecklas och leverera de produkter som ett modernt samhälle behöver för att kunna ge sina medborgare en grundtrygghet. Byggsektorn har inte hela lösningen men alla vi som verkar inom sektorn kan visa att vi inte accepterar oseriösa aktörer och att vi verkar för att uppfylla de krav ett modernt samhälle ställer.
 
Vi ser allt fler företag som deklarerar nolltolerans mot svartarbete. Fler och fler företag startar kanaler dit kunder kan vända sig om de har klagomål. Som bransch verkar vi för att ROT-avdraget ska fortsatt vara permanent. Inte för att det är en konjunkturåtgärd utan för att det är en stor bidragande faktor till en sund byggsektor. Branschen vill också att Skatteverket ska kunna göra oanmälda arbetsplatsbesök. Detta tillsammans med legitimations- och behörighetskorten ID06 underlättar att veta vem som befinner sig på en arbetsplats. Våra företag är också positiva till att lämna uppgifter om skatter och social avgifter månadsvis på individnivå. Genom att rapportera avdragna skatter och sociala avgifter på individnivå blir det lättare att se om ett företag uppfyller samhällets krav.
 
 
Roine Kristianson
VD, VVS Företagen